POLITIKOAPIXIMA.BLOGSPOT.COM/


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
Ιστορικό

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά στην πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας. Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες.
Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα απέβλεψε στην άρση των φραγμών που δημιουργούν οι αναπηρίες και επιδίωξε την άνετη τοποθέτηση του ατόμου με αναπηρίες μέσα στην φυσιολογική κοινωνία των συνανθρώπων του.
Οι είκοσι γονείς που πρώτοι πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, δεν απέβλεψαν στην εξυπηρέτηση των δικών τους παιδιών. Απεναντίας θέλησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εγκεφαλικής παράλυσης συνολικά και αντικειμενικά.
Με το ίδιο πνεύμα στάθηκε δίπλα τους ένας σεβαστός αριθμός σημαντικών ανθρώπων που συγκρότησαν την ιδρυτική ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Το καταστατικό της Εταιρείας καθόρισε σαφείς, ευέλικτους και ευρείς σκοπούς που όλοι αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση. Το πνεύμα των ιδρυτών πιστεύουμε ότι χαρακτηρίζει έως σήμερα όλη τη δουλειά της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.
Στην ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ο πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. αείμνηστος Σπύρος Δοξιάδης καθόρισε, με την χαρακτηριστική του σαφήνεια, ποιες κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είναι οι πρωταρχικές ευθύνες και αρχές της νέας οργάνωσης.

«Κάθε προσπάθεια στον τομέα της υγείας πρέπει, για να είναι αποδοτική, να περιλαμβάνει τριες τομείς: την προσφορά βοήθειας, την εκπαίδευση και την έρευνα.
Η προσφορά βοήθειας είναι το αρχικό και συχνά το μόνο κίνητρο, όταν θέλουμε να εργαστούμε και να προσφέρουμε κάτι σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ιστορικά, είναι η αρχή και της ιατρικής επιστήμης και των παρϊατρικών επαγγελμάτων. Είναι η πιο άμεσα φιλάνθρωπη (με την πλατιά έννοια) και για αυτό και η πιο ικανοποιητική δραστηριότητα και χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κάθε μετάδοση και εξάπλωση γνώσεων.
α. εξαπλώνει τον κύκλο των ανθρώπων που γνωρίζουν ένα πρόβλημα
β. κάνει μεγαλύτερη την απόδοση όσων ασχολούνται με την προσφροά βοήθειας, από εθελοντές μέχρι ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
γ. διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την απόδοση των στελεχών. Όταν εκπαιδεύεις άλλους και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου αμέλεια και ακαταστασία στις γνώσεις και στην εργασία σου.
Η έρευνα:
α. αυξάνει τις γνώσεις μας και κάνει αποδοτικότερη τη δουλειά μας.
β. διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την προσφορά βοήθειας. Η πνευματική αυτοπειθαρχία και ο αδιάκοπος αυτοέλεγχος που απαιτείται για έρευνα προφυλάσσει την επιστημονική εργασία από την πτώση σε μηχανική ρουτίνα».

Οι αρχές αυτές χαρακτηρίζουν ως σήμερα όλο το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.
Στόχοι

Στόχοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ήταν και είναι η ανάπτυξη και συστηματική παροχή πολυποίκιλων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση αναγκών, την βελτίωση καταστάσεων και την προαγωγή των συμφερόντων των ανθρώπων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.
Πάνω από 4.000 οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί στα χρόνια που πέρασαν και τουλάχιστον 240 άτομα όλων των ηλικιών παρακολουθούν καθημερινά, και χωρίς καμία επιβάρυνση, τα προγράμματα που προσφέρει το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».
Με εκπαίδευση στην πιο ευρεία της μορφή, με ιατρική παρακολούθηση και θεραπευτική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη, με επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, δημιουργικές δραστηριότητες και προσωρινή διαμονή, επιτυγχάνεται μια προσέγγιση που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση.
Επίσης, οι δράσεις της Εταιρείας στοχεύουν:
  • στην υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει ένα ανάπηρο παιδί,
  • στην τόνωση της παραδοχής του ίδιου του ανθρώπου με αναπηρία, τόσο από την οικογένεια του όσο και από την ευρύτερη κοινωνία,
  • στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών,
  • στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης,
  • στην ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης και
  • στη σοβαρή μελέτη και προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρίες.
Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Αποστολή

Από την ίδρυσή της, το 1972, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών χάραξε μια μακριά και έντιμη πορεία στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση, ώστε να αναπτύξουν, όσο γίνεται, τις εμπειρίες και τις φυσικές τους ικανότητες και, με κατάλληλη υποστήριξη, να κατακτήσουν τη θέση που τους αρμόζει στην κοινωνία.
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών πιστεύει στον άνθρωπο με αναπηρία και τον θεωρεί σύμμαχο και φίλο σε κάθε προσπάθεια για ένα φωτεινότερο μέλλον. Στηρίζεται και στην αξία και στις γνώσεις των γονέων και των στελεχών της και αντλεί δύναμη από την αγάπη και εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Πρόκειται για μία συνεργασία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.
Διατηρώντας ανέπαφες τις αξίες μας και τιμώντας τις υποχρεώσεις μας, η Εταιρεία σκοπεύει να αντιμετωπίσει κάθε καινούρια πρόκληση με υπευθυνότητα, σθένος, σύνεση και φροντίδα, ώστε να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τομείς της κοινωνίας όπου υπάρχει ανάγκη και πιέζει για αρτιότερες ρυθμίσεις σε κυβερνητικό επίπεδο.

πηγή-www.eps-ath.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…