Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…