Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-5231.758, fax: 210-5230.948

Ἐν Ἀθήναις, τ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 90 χρόνων ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης καὶ 57 χρόνων ἀπὸ τὰ Σεπτεμβριανὰ τοῦ 1955 διοργανώνεται ἐκδήλωση μνήμης τὸ Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 καὶ ὥρα 7:30μμ  στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια.


Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
·     
   Ὁμιλία τῆς ἐκπαιδευτικοῦ Σοφίας Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Σμύρνη: 90 χρόνια μνῆμες καὶ εὐθῦνες», καὶ
·         
Παραδοσιακὰ μικρασιάτικα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
Ἡ παρουσία ὅλων καὶ κάθε δυνατὴ δημοσιότητα εἶναι ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ ἀποτιμήσωμε ὅλοι μαζὶ τί εἴχαμε, τί χάσαμε καὶ τί μποροῦμε νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ μὴν θρηνήσωμε κι ἄλλες καταστροφές.
Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
Β. Τσούπρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…