Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Έκτακτη Ανακοίνωση του Συριακού Εθνικού Συμβούλιου

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…