Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Χριστός γεννάταιΧριστός Γεννάται & Μυστηρίον ξένον
Ειρμοί της Α' και Θ' ωδής του κανόνος των Χριστουγέννων
μέλος Ματθαίου βατοπαιδινού ήχος α'

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…