Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

  Υπογράψτε εδώ για να μη σταματήσει η EBU
τη μετάδοσή μας.

Εμείς, ως υπεύθυνοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλά και ολόκληρου του κόσμου) είμαστε βαθειά σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι από την σημερινή ανακοίνωση της ΕΒU μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/contents/news/2013/08/ert-streaming-to-end-as-interim.html, με την οποία ανακοινώνει τη διακοπή της μετάδοσης του σήματος της ΕΡΤ.
Για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εχουν αποδείξει την αποφασιστικότητά και την αφοσίωσή τους παράγοντας και μεταδίδοντας 24ωρο Ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα. Και μάλιστα υψηλού επιπέδου!
Από την άλλη πλευρά, η αποκαλούμενη, Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ) είναι ένας παράνομος "φορέας- φάντασμα", μια ενδιάμεση τηλεόραση που το μόνο που κάνει είναι να τροφοδοτείται "παρασιτικά" από το αρχείο της ΕΡΤ.
Κάνουμε επείγουσα έκκληση σε εσάς, ως Πρόεδρο της EBU, να μην σταματήσετε τη μετάδοση του σήματος της ΕΡΤ και να την κρατήσετε ζωντανή μέσα από τους δορυφόρους της EBU, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Nosotros, en nuestra condición de ciudadanos responsables de la Unión Europea (pero del mundo entero también) estamos profundamente consternados y decepcionados por el comunicado de hoy de la EBU publicado en su sitio web oficial (http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/contents/news/2013/08/ert-streaming-to-end-as-interim.html), que anuncia la suspensión de transmisión de la señal de la ERT.
Durante más de dos meses, los empleados de la ERT han demostrado su determinación y dedicación mediante la producción y transmisión de programa radiotelevisivo completo y de alta calidad durante las 24 horas del día.
Por otro lado, la llamada “Televisión Pública” (TP) es un "ente fantasma" ilegal, una televisión interina que lo único que ha conseguido es ser alimentado de forma "parasitaria" del archivo de la ERT.
Dirigimos un llamamiento urgente a usted, al Presidente de la EBU, que no deje de transmitir la señal de la ERT y mantener su programa vivo a través de los satélites de la EBU, tal y como ha sucedido hasta la fecha.

Nous, en tant que citoyens responsables de l'Union européenne (et du monde entier), nous sommes profondément choqués et déçus par l'annonce d'aujourd'hui de l'EBU sur le site officiel, http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/ contents/news/2013/08/ert-streaming-to-end-as-interim.html, qui annonce l'arrêt de la transmission du signal de l’ERT.
Depuis plus de deux mois, les employés de l'ERT ont démontré leur détermination et dévouement de transmettre des programmes de radio 24 heures sur 24 des programmes de radiotélévision et même, du haut niveau!
D'autre part, la télévision, soi-disant publique est un «corps fantôme» illégale, une mi-TV lequel tout ce qu'il fait c’est d'être alimenté "de manière parasite" par l'archive de l'ERT.
Nous lançons un appel urgent pour vous, en tant que président de l'EBU, de ne pas arrêter la transmission de l'ERT et de la garder en vie à travers les satellites de EBU, comme c'est le cas jusqu’ à présent.

 
για να μη σταματήσει η EBU
τη μετάδοσή μας.
 πηγή-http://www.avaaz.org/en/petition/ERT_is_the_Greek_Public_Radio_Television_The_interim_DT_is_a_legal_ghost/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…